Project

De Stichting Colours of Impact werkt mensgericht:

Wij luisteren, reflecteren, maken bewust van eigen talenten en kwaliteiten en leren handelen.

De wijkbewoner wordt in haar kracht gezet. Ze krijgen regie over hun leven en hun eigenwaarde neemt toe.

En dat zorgt er voor dat ze beter hun weg weten in de samenleving, initiatief nemen in hun buurt, de toegang weten tot specifieke ondersteunende ‘loketten’ en hulp durven te vragen bij onder meer energiebesparing en klimaatbewust handelen.

Zo maken we de impact van de training zo groot mogelijk.

 

Financieel mogelijk gemaakt door:


						

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie in de wijk

Tijdens deze training leren de deelnemers waar ze grip op hebben, invloed op kunnen uitoefenen en keuzes in kunnen maken in de huidige situatie van de stijgende/ hoge energiekosten.

Ze krijgen inzicht in hun gedrag ten aanzien van energie en hoe deze aangepast kan worden om beter grip op de kosten te krijgen. Een heel belangrijk aspect zeker met het oog op het hedendaags energiearmoede problematiek.

Hiernaast vraagt ook de energietransitie om begrip en gedragsverandering van de mensen. Hoe kun je minder en schonere energie gebruiken. Met handvatten, tips en tools gaan we tijdens deze training hiermee aan de slag.

 


Reactie deelnemer:

“Heel interessant, dat je soms niet door hebt waarop je minder energie kan gebruiken en wat dat ook in je portemonnee scheelt”